lepiej dla planety. lepiej dla ludzi. lepiej razem.

Witamy w Together Tomorrow, gdzie wszystkie nasze działania na rzecz świata i siebie nawzajem łączą się. Wyruszamy razem w podróż, ponieważ tylko w ten sposób możemy dokonać prawdziwej i trwałej zmiany. Niezależnie od tego, czy chodzi o produkty, ludzi, zrównoważony rozwój czy dobre samopoczucie pracowników, nasze ambicje są wysokie. Bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy zaangażowani w wywieranie pozytywnego wpływu na świat i na siebie nawzajem. Co roku publikujemy nasze wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju w formie raportu rocznego.

Ambicje & Inicjatywy

Ludzie

Ludzie

Planeta

Planeta

Produkt

Produkt

Od momentu wdrożenia naszej Strategii Zrównoważonego Rozwoju w 2015 roku, dążymy i rozwijamy się, aby dodawać wartość społeczną i zmniejszać nasz wpływ na środowisko. Opierając się na Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ, zidentyfikowaliśmy trzy główne wyzwania: miejsce pracy, środowisko i społeczność. Poważnie traktujemy te aspiracyjne cele i chcemy znaleźć właściwą równowagę między ludźmi, planetą i naszym produktem
Pracownicy w całym naszym łańcuchu wartości muszą czuć się bezpieczni, zdrowi, jednakowo traktowani, rozwijać się i stymulować w środowisku, w którym panuje różnorodność i równość.  Chcemy świadomie działać na rzecz środowiska. Poprzez efektywne wykorzystywanie zasobów, stawianie czoła ograniczeniom i przyczynianie się do pozytywnego wpływu na klimat i bioróżnorodność, chcemy stworzyć najlepsze warunki na przyszłość. Ściśle współpracując z naszymi dostawcami, staramy się rozwiązywać wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, które są obecne w naszym kontekście i w krajach, w których prowadzą oni produkcję.
Do 2024 roku chcemy:
 • zapewnić uczciwe warunki pracy dla 65 000 pracowników na całym świecie
 • zmniejszyć nasz wpływ na środowisko o 20%
 • zachęcanie pracowników i klientów do prowadzenia zdrowszego, bardziej zrównoważonego i przyjaznego zwierzętom stylu życia
Aby zapewnić osiągnięcie tych celów, realizujemy 8 zobowiązań:
 • przejrzystość łańcucha dostaw
 • pozytywny wpływ społeczny
 • różnorodność i równość
 • dobre samopoczucie pracowników
 • zmniejszenie wpływu na środowisko
 • projektowanie zrównoważonych produktów i kolekcji
 • dobre samopoczucie pracowników
 • dobrostan zwierząt
Nieustannie ulepszamy i wdrażamy kroki, aby zagwarantować, że nasza odpowiedzialność społeczna jest zintegrowana z każdym aspektem naszej działalności

Najnowsze osiągnięcia

W 2020 roku poczyniono znaczne postępy. Oprócz premiery Together Tomorrow mamy jeszcze więcej atrakcji, z których możemy być dumni. Podpisaliśmy zasady UN Women Empowerment i zaczęliśmy wzmacniać różnorodność i równość płci. Ponadto kontynuowaliśmy wdrażanie inicjatywy UNICEF Better Business for Children w Bangladeszu. 10% naszych produktów pochodziło z bardziej zrównoważonych materiałów. Wszystkie plastikowe torby na zakupy zostały zastąpione recyklingowanymi torebkami foliowymi.

Jesteśmy w drodze, aby osiągnąć więcej! Dołącz i pomóż nam rozjaśnić przyszłość dla nas wszystkich.

Ustaw powiadomienia o wakatach